5 Aralık 2015 Cumartesi

avrasyaturizm2016@gmail.comDear Colleagues; Welcome to web site of our international congress themed as “II. Eurasia International TourismCongress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2016)” which will be held during May 05-07, 2016, in Konya, Turkey organized by Faculty of Tourism, Selcuk University. This congress will provide an assembly for national and international academicians, educators, industry professionals, and students to explore and discuss the current issues, trends and indicators related to the international tourism developments. The most important effect of this convention is the following; it will offer an international platform for tourism researchers and practitioners that closely follow the global developments of tourism sector experimentally and theoretically, and it will lay the ground work to make the researchers  assess every aspect of tourism sector at the international level. Consequently, by joining our congress, you can have the opportunity to present your original research, meet new international colleagues, share your research experiences with others, and benefit from others scientific and industrial experiences. In the first step, firstly abstracts will be submitted by January 15 , 2016. Submitted abstracts will be reviewed by the board of science. Following reviewing, the accepted papers will be announced to the participants via e-mail and our congress web page on January 22, 2016. In the third step, congress registration process will be carried on during January 23 - February 05, 2016. Than, fulltext of paperswill be requested from participants by April 15, 2016. Submitted full papers will be under went peer review by scientific board. In the  next step, congress program will be notified via our congress web page and e-mail .Finally, our congress will be held during May 05-07, 2016. 


The papers will be presented in Turkish or English languages. All accepted papers will be published in the congress e-proceeding and best papers will be published in an international journal. Academic presentations in the field of international tourism developments are highly welcomed. You can present your research work or just attend. I’m sure that your experiences will provide a significant contribution to science and industry. We would be honored by your participation and contribution to this international congress. 

“II Eurasia International TourismCongress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2016)“ invites international researchers with their original research papers include literature review, empirical survey, and other research papers (empirical, meta-analysis, etc.) from the following and related field of tourismn and hospitality industry Destination competitiveness, Sustainable tourism, Tourism education, Alternative tourism applications, Human resource management applications, Social and economic developments, Governmental policies and law regulations, Innovation-creativity, Gastronomy and the culinary arts, Management, Marketing, Behavior-related issues, Academic developments: publications, organizations, scientific meettings, Infrastructure, suprastructure and transportation related developments, Leisure related issues, Touristic products and services, and travel and tourism related problems and solutions Wishing to be in the city of tolerance, Konya, Turkey. Mevlana, Çatalhöyük, Sille are calling you. 

Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR, Dean of TourismFaculty, SelcukUniversity

***
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 05-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan “II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC)- (II. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler)” ana temalı uluslararası organizasyonumuzun resmi internet sitesine hoş geldiniz.

Kongremiz, yerli ve yabancı akademisyenlerin, eğitimcilerin, sektör temsilcilerinin ve öğrencilerinin uluslararası turizm gelişmeleri ile ilgili güncel konuları, eğilimleri ve göstergeleri ile ilgili araştırma yapmalarını sağlayacak ve onlara yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını tartışabilecekleri bilimsel bir ortam sunacaktır. Bu organizasyonun en önemli özelliği, uygulamalı ve teorik çalışmalarla turizm sektörü ile ilgili uluslararası gelişmeleri yakından takip eden turizm araştırmacılarına ve sektör temsilcilerine uluslararası bir platform sunmak ve onlara uluslararası düzeyde turizm sektörüne yönelik her alanla ilgili değerlendirme yapmalarını sağlayabilmektir. Sonuç olarak kongremize katılarak özgün çalışmalarınızı sunma, yeni meslektaşlarınızla tanışma, deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşma ve başkalarının deneyimlerinden istifade etme olanağına sahip olacaksınız.
Kongre süreci birkaç adımdan oluşmaktadır. Öncelikle 15 Ocak 2016 tarihine kadar bildiri özetleri tarafımıza gönderilecek ve gönderilen özetler ile ilgili hakemlik süreci başlayacaktır. Özetler, bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilen bildiriler 22 Ocak 2016 tarihinde kongre web sayfamızda katılımcılara duyurulacaktır. Daha sonra, 23 Ocak - 05 Şubat 2016  tarihleri arasında kongre kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. 15 Nisan 2016 tarihine kadar ise bildirisi kabul edilen katılımcılardan tam metin istenecektir. Tam metinler bilim kurulunun değerlendirmelerine sunulacaktır. Kongre programı ise kayıt sürecinden sonra duyurulacaktır. Son olarak da kongremiz 05-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kongre bildirileri Türkçe ya da İngilizce dillerinde sunulacaktır. Kabul edilen bildiriler kongre bildiriler kitabında yayınlanacaktır. Kongremize bildiri, poster ile ya da sadece dinleyici olarak katılabilirsiniz. Deneyimlerinizin bilime ve sektöre önemli katkı sağlayacağından eminim. Hem kongremize katılmanız hem de katkı sağlamanız bizleri onurlandıracaktır.
Mevlana, Çatalhöyük, Sille, Kilistra sizi çağırıyor…
Hoşgörü kenti Konya’da olmak dileğiyle,
Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı